شناسایی پیمانکار نگهداري شبكه

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد از پيمانكاران داخلي بمنظور تامين خدمات و تجهيزات مورد نياز جهت نگهداري شبكه ارتباطات سيار ايران در تهران و ساير استانها بهره مند گردد ، لذا از كليه شركتهايي كه مايل به همكاري مي¬باشند درخواست مي¬گردد مدارك مورد نياز جهت ارزيابي را به صورت پاكات دربسته(يك نسخه كاغذي و يك نسخه نرم افزاري) حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ نشرآگهی به دبيرخانه اداره کل تدارکاتی به نشانی : تهران، خیابان ونک، نبش بزرگراه کردستان، برج همراه، طبقه 7، واحد 6 ارسال نمايند. (موضوع فراخوان روي پاكات درج گردد)
بديهي است پس از بررسي مدارك دريافتي جهت شركت در مناقصات و استعلام¬ها از حائزین حداقل امتیاز مورد قبول دعوت به عمل خواهد آمد.
لازم به ذكر است اعتبار ارزيابي دو سال از تاريخ بررسي می-باشد.
توجه 1 : شركت¬هايي كه تا سال 1388 مورد ارزیابی اين شركت قرار گرفته¬اند نیازی به ارسال مجدد مدارک نداشته لیکن جهت تکمیل مدارک خود می¬توانند اقدام نمایند.
توجه2 : مدارك مورد نياز و ملاک¬های ارزیابی در سایت www.mci.ir در دسترس عموم می¬باشد و مشخصات فنی مرتبط با موضوع فراخوان نیز در سایت www.mcistandard.irدر بخش استانداردهای BSS موجود است.
 

 

مدارک مورد نیاز

 

فرم امتياز بندي

 

اداره کل تدارکاتی
شرکت ارتباطات سیار
 

 

راهبر