بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید ارائه می‌شود. لیست بسته ها به همراه قیمت و درگاه خرید در جدول زیر آمده است:

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته (گیگابایت) قیمت بدون احتساب مالیات روش فعالسازی
سی روزه دائمی / اعتباری 2GB 10,400 تومان *100*61131#
دائمی / اعتباری 3GB 12,400 تومان *100*61132#
دائمی / اعتباری 5GB 15,400 تومان *100*61133#
دائمی / اعتباری 7GB 18,400 تومان *100*611341#
دائمی / اعتباری 10GB 21,900 تومان *100*611342#
دائمی / اعتباری 15GB 27,400 تومان *100*611343#

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار : سی روزه
1 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته 2GB
قیمت بدون احتساب مالیات 10,400 تومان
روش فعالسازی *100*1131#
2 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته 3GB
قیمت بدون احتساب مالیات 12,400 تومان
روش فعالسازی *100*1132#
3 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته 5GB
قیمت بدون احتساب مالیات 15,400 تومان
روش فعالسازی *100*1133#
4 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته 7GB
قیمت بدون احتساب مالیات 18,400 تومان
روش فعالسازی *100*11341#
5 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته 10GB
قیمت بدون احتساب مالیات 21,900 تومان
روش فعالسازی *100*11342#
6 دائمی / اعتباری دائمی / اعتباری
حجم بسته 15GB
قیمت بدون احتساب مالیات 27,400 تومان
روش فعالسازی *100*11343#

  • این بسته ها صرفا مخصوص مشترکین جدید ( دائمی / اعتباری) می باشند. منظور از مشترکین جدید مشترکینی می باشند که حداکثر 30 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها گذشته است.
  • سایر مشترکین قادر به خرید بسته ها نیستند.
  • مشترکین جدید می توانند در دوره مجاز (قبل از گذشتن 30 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها) به هر تعدادی از این بسته ها خریداری کنند.
  • این بسته ها قابل رزرو کردن هستند. در صورتی که مشترک در بازه مربوطه اقدام به رزرو یکی از بسته ها کند، پس از پایان 30 روز، امکان فعالسازی رزرو برای مشترک وجود خواهد داشت.
  • بسته ها دارای رزرو خودکار میباشند؛ به این صورت که بسته ای با همان حجم و مدت اعتبار ولی با قیمت بدون تخفیف، رزرو خواهد شد که امکان لغو بسته ی رزرو از طریق شماره گیری کد*100*18#وجود دارد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

فعالسازی بسته :

درگاه *100*61#
درگاه *10*321#
پرتال و اپلیکیشن همراه من در قسمت خدمات من/ اینترنت نوترینو/ بسته نوترینو
درگاه پیامکی 10 و 8080

استعلام بسته :

استعلام بسته ها از طریق درگاه *100*10#می باشد.

راهبر