بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید

به منظور افزایش رضایت مشترکین جدید همراه اول، بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید از تاریخ 2 دی ماه 96 ارائه می‌شود. لیست بسته ها به همراه قیمت و درگاه خرید در جدول زیر آمده است:

بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار دائمی / اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
سی روزه دائمی/ اعتباری 1.6GB 7,600 تومان *100*1136*1#
دائمی/ اعتباری 2GB 8,900 تومان *100*1131#
دائمی/ اعتباری 2.5GB 9,900 تومان *100*1136*2#
دائمی/ اعتباری 3GB 10,400 تومان *100*1132#
دائمی/ اعتباری 3.5GB 10,900 تومان *100*1136*3#
دائمی/ اعتباری 4GB 11,900 تومان *100*1133#
دائمی/ اعتباری 5GB 12,900 تومان *100*1134#
دائمی/ اعتباری 6GB 15,900 تومان *100*1135#
دائمی/ اعتباری 7GB 17,900 تومان *100*1136*41#
دائمی/ اعتباری 8GB 19,900 تومان *100*1136*42#
دائمی/ اعتباری 9GB 20,900 تومان *100*1136*43#
دائمی/ اعتباری 10GB 21,900 تومان *100*1136*44#
دائمی/ اعتباری 12GB 24,900 تومان *100*1136*451#
دائمی/ اعتباری 13GB 26,400 تومان *100*1136*452#
دائمی/ اعتباری 15GB 30,800 تومان *100*1136*453#
دائمی/ اعتباری 17GB 33,900 تومان *100*1136*454#
دائمی/ اعتباری 20GB 37,900 تومان *100*1136*4551#
دائمی/ اعتباری 25GB 44,900 تومان *100*1136*4552#
دائمی/ اعتباری 30GB 53,000 تومان *100*1136*4553#
دائمی/ اعتباری 35GB 59,000 تومان *100*1136*4554#
دائمی/ اعتباری 40GB 64,000 تومان *100*1136*4555*1#
دائمی/ اعتباری 50GB 74,000 تومان *100*1136*4555*2#
دائمی/ اعتباری 75GB 99,000 تومان *100*1136*4555*3#
سه ماهه دائمی/ اعتباری 3GB 15,900 تومان *100*114*1#
دائمی/ اعتباری 5GB 18,900 تومان *100*114*2#
دائمی/ اعتباری 10GB 30,900 تومان *100*114*3#
دائمی/ اعتباری 10GB+10GB
هدیه شبانه
34,000 تومان *100*114*53#
دائمی/ اعتباری 15GB 37,000 تومان *100*114*4#
دائمی/ اعتباری 20GB 49,000 تومان *100*114*51#
دائمی/ اعتباری 30GB 59,000 تومان *100*114*52#
بسته های اینترنت ویژه مشترکین جدید
مدت اعتبار : سی روزه
دائمی/ اعتباری حجم بسته مبلغ قابل پرداخت روش فعالسازی
دائمی/ اعتباری 1.6GB 7,600 تومان *100*1136*1#
دائمی/ اعتباری 2GB 8,900 تومان *100*1131#
دائمی/ اعتباری 2.5GB 9,900 تومان *100*1136*2#
دائمی/ اعتباری 3GB 10,400 تومان *100*1132#
دائمی/ اعتباری 3.5GB 10,900 تومان *100*1136*3#
دائمی/ اعتباری 4GB 11,900 تومان *100*1133#
دائمی/ اعتباری 5GB 12,900 تومان *100*1134#
دائمی/ اعتباری 6GB 15,900 تومان *100*1135#
دائمی/ اعتباری 7GB 17,900 تومان *100*1136*41#
دائمی/ اعتباری 8GB 19,900 تومان *100*1136*42#
دائمی/ اعتباری 9GB 20,900 تومان *100*1136*43#
دائمی/ اعتباری 10GB 21,900 تومان *100*1136*44#
دائمی/ اعتباری 12GB 24,900 تومان *100*1136*451#
دائمی/ اعتباری 13GB 26,400 تومان *100*1136*452#
دائمی/ اعتباری 15GB 30,800 تومان *100*1136*453#
دائمی/ اعتباری 17GB 33,900 تومان *100*1136*454#
دائمی/ اعتباری 20GB 37,900 تومان *100*1136*4551#
دائمی/ اعتباری 25GB 44,900 تومان *100*1136*4552#
دائمی/ اعتباری 30GB 53,000 تومان *100*1136*4553#
دائمی/ اعتباری 35GB 59,000 تومان *100*1136*4554#
دائمی/ اعتباری 40GB 64,000 تومان *100*1136*4555*1#
دائمی/ اعتباری 50GB 74,000 تومان *100*1136*4555*2#
دائمی/ اعتباری 75GB 99,000 تومان *100*1136*4555*3#
مدت اعتبار : سه ماهه
دائمی/ اعتباری 3GB 15,900 تومان *100*114*1#
دائمی/ اعتباری 5GB 18,900 تومان *100*114*2#
دائمی/ اعتباری 10GB 30,900 تومان *100*114*3#
دائمی/ اعتباری 10GB+10GB
هدیه شبانه
34,000 تومان *100*114*53#
دائمی/ اعتباری 15GB 37,000 تومان *100*114*4#
دائمی/ اعتباری 20GB 49,000 تومان *100*114*51#
دائمی/ اعتباری 30GB 59,000 تومان *100*114*52#

این بسته ها صرفا مخصوص مشترکین جدید می باشد. منظور از مشترکین جدید مشترکینی می باشند که حداکثر 90 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها گذشته است.
سایر مشترکین قادر به خرید بسته ها نیستند.
مشترکین جدید می توانند در دوره مجاز (قبل از گذشتن 90 روز از تاریخ فعالسازی سیم کارت آنها) به هر تعدادی از این بسته ها خریداری کنند.
این بسته ها قابل رزرو کردن هستند. در صورتی که مشترک در بازه مربوطه اقدام به رزرو یکی از بسته ها کند، پس از پایان 90 روز، امکان فعالسازی رزرو برای مشترک وجود خواهد داشت.
بسته ها دارای رزرو خودکار 2+2 گیگابایت هدیه شبانه با قیمت 12،000 تومان می باشند که امکان لغو این بسته رزرو از طریق شماره گیری کد*100*8#وجود دارد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>

فعالسازی بسته :

درگاه *100*1#
درگاه *10*321#
پرتال و اپلیکیشن همراه من در قسمت خدمات من/ اینترنت نوترینو/ بسته نوترینو
درگاه پیامکی 10 و 8080

استعلام بسته :

استعلام بسته ها از طریق درگاه *100*0#می باشد.