آگهی فراخوان عام شناسایی تامین کنندگان سیم کارت

آگهی فراخوان عام

شناسایی تامین کنندگان سیم کارت

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد جهت تامین سیم کارت های مورد نیاز خود با شرکتهای واجد شرایط همکاری نماید . لذا از کلیه  شرکت های فعال در حوزه تامین سیم کارت و کارتهای هوشمند به همراه نصب کلیدهای امنیتی و شخصی سازی لازمه ،دعوت بعمل می آورد جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد فراخوان با آدرس پست الکترونیکtamin@mci.ir حداکثر تا مورخ 97/10/15 مکاتبه نمایند .

راهبر