آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره ۲۱/ ۹۷ س

آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای

شماره ۲۱/ ۹۷ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد ۱۷۰۰۰ سل باتری ۲۰۰ آمپر ۱۲ ولت  مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای ، در دو بخش مساوی بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/۱۰/19 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۲۴۷۲۴۳ در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها ، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۶روز شنبه مورخ 97/۱۰/29 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 97/۱۰/30 ساعت ۱۴ در طبقه چهارم برج همراه ، واحد یک تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 3.000.000.000 ریال ( سه میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۳۹۰۳ تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید