آگهی استعلام شماره 358/97/78

آگهی استعلام

شماره 358/97/78

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام خرید تجهیزات و خدمات نصب بلنک پنل (blank panel ) برای مراکز طلاب مشهد و شهید رمضانی تهران را به پیمانکار واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/12/15 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل (k.kalhori@mci.ir) یا (mo.talebi@mci.ir) درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

دانلود مشخصات فنی

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر