آگهی استعلام شماره 340/98/001

آگهی استعلام شماره 340/98/001

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به تأمین دو دستگاه سرور HPDL 380 بر اساس مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/02/14 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 5) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هرگونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل a.razmjoo@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 88640727 (خانم رزمجوی) تماس حاصل نمایند.

دانلود مشخصات فنی

شرایط استعلام

فرم پیشنهاد قیمت

معاونت فنی و توسعه شبکه
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر