آگهی استعلام شماره 340/98/003

شـرکت ارتباطات سـیار ایـران در نظـر دارد از طـریـق برگزاری استـعلام نسبـت بـه تأمـین 50 دستـگاه گـوشـی xiaomi Mi A2 Lite Redmi 6 pro  دارای کد فعالسازی ریجستری اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/2/25 جهت دریافت پاکات قیمت و شرایط به آدرس https://www.mci.ir/inquiries مراجعه و پس از تکمیل، نسبت به تحویل پاکات به صورت سربسته به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، طبقه 5 واحد 8) حداکثر تا تاریخ 98/2/25  اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیـده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شـرکت کنندگان در استعلام می توانند هرگونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل s.mardani@mci.ir  ارسال و یا با شماره تلفن 81712589 (خانم مردانی) تماس حاصل نمایند.

جدول پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر