آگهی استعلام شماره 340/98/006

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به تأمین یک دستگاه سرور HPDL 380 بر اساس مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/3/8 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هرگونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل m.farajnezhad@mci.ir  ارسال و یا با شماره تلفن 88640907 ( آقای فرج نژاد ) تماس حاصل نمایند.

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر