آگهی استعلام شماره ۳۴۰/۹۸/۰۱۱

آگهی استعلام شماره 340/98/011

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید چاپ و پاکت گذاری کلیه قبوض برای یک دوره از طریق استعلام مطابق مشخصات فنی پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر اگهی لغایت 98/02/28 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب ) خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1 ) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به ادرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712597 (خانم کشاورز) تماس حاصل نمایند.

مشخصات فنی

فرم پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر