تمدید آگهی استعلام شماره ۳۴۰/۹۸/۰۱۳

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید خدمات تحقیقات ممیزی برند مطابق مشخصات فنی پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر اگهی لغایت 98/03/25 نسبت به ارسال پاکات  (الف و ب ) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند. کمیسیون در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به ادرس ایمیل k.ahmadi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712508 (خانم احمدی) تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است شرکتهای میتوانند در استعلام شرکت نمایند که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دارا باشند.

مشخصات فنی

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

راهبر