آگهی استعلام شماره 003/98/014

آگهی استعلام 003/98/014

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید تجهیزات خط 2 مترو مشهد بر اساس مشخصات فنی پیوست اقدام نماید.لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/03/18 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید (نشانی :میدان ونک،خیابان ونک،ضلع شرقی تقاطع کردستان،برج همراه،طبقه 5 واحد یک) اقدام نمایند.کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح است که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تماس 81712758 (آقای میرشمس) و سایر موارد را به آدرس ایمیل l.sabagh@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712505 (خانم صباغ) تماس حاصل نمایند.

مشخصات فنی

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر