فراخوان شناسایی تولیدکنندگان کالا

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) با هدف حمایت از توان تولید داخل ( موضوع مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) ، اقدام به ایجاد پنل اختصاصی برای تولییدکنندگان داخلی در سیستم مدیریت تامین کنندگان خود نموده است . لذا از کلیه تولید کنندگان کالا دعوت می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود مخصوصا اطلاعات تولیدی شامل نوع و ظرفیت تولیدی خود را در سامانه شناسایی ومدیریت تامین کنندگان همراه اول به آدرس https://www.mci.ir/tamin اقدام نمایند.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر