استعلام شماره 98/003/004037 با موضوع پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق استعلام پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی خود را  بر اساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و RFP پیوست برگزار نماید.لذا داوطلبان شرکت در استعلام    می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/4/17 نسبت به ارسال پاکات خود (پاکت الف حاوی Proposal، رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام ، مشخصات فنی به صورت مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) به اداره کل خرید (نشانی :میدان ونک،خیابان ونک،ضلع شرقی تقاطع کردستان،برج همراه،طبقه 5 واحد یک) اقدام نمایند. کمیته مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
لازم به توضیح  است که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره RFP با شماره تماس 81713014 (خانم خواجه صالحی) و سایر موارد را به آدرس ایمیل l.sabagh@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712505 (خانم صباغ) تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است شرکتهایی میتوانند در استعلام شرکت نمایند که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دارا باشند.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد پروژه

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر