آگهی استعلام شماره 98/004084 با موضوع انجام مطالعه پیاده سازی سیستم مشارکت کارکنان

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به انجام مطالعه پیاده سازی سیستم مشارکت کارکنان، به شرح سه برگ RFP  پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/05/05 نسبت به ارسال پاکات  (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1 ) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی  به آدرس ایمیل a.golshani@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715657 (خانم گلشنی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیلf.alimohammadi@mci.ir ارسال نمایند.
شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر