آگهی فراخوان عمومی شناسایی شرکت های فعال در حوزه راهکار رومینگ هوشمند

شرکت ارتباطات سیار ایران جهت پیاده سازی رومینگ هوشمند مطابق نیازمندی خود تمایل به همکاری با شرکتهای دارای سابقه در این زمینه را دارد. لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید از طریق ارسال ایمیل با موضوع  SMART ROAMING RFI به آدرس ایمیل sourcing@mci.ir ضمن اعلام آمادگی نسبت به اخذ مشخصات فنی و ارسال پاسخ خود تا تاریخ 98/5/20 اقدام نمایند.

راهبر