آگهی استعلام شماره ۱۱۱۴ با موضوع تامین و تحویل لایسنس نرم افزار

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، لایسنس نرم افزار Sybase را براساس استعلام شماره 001114 ، مشخصات پیوست و اسناد استعلام به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7 ) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود.
پیشنهاد دهندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵92 تماس حاصل فرمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در استعلام بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر