آگهی استعلام شماره 4112 با موضوع برگزاری نظرسنجی از مشتریان در خصوص طرح اعتبار دهی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به برگزاری نظرسنجی از مشتریان در خصوص طرح اعتبار دهی  براساس شرایط استعلام ، شرح خدمات ، شاخص ارزیابی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست  از بین شرکتهایی که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری  می باشند اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/5/19 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد  که شرکت  کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل Manijeh.khatibi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712517 ( خانم خطیبی ) تماس حاصل نمایند .
ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال ( شرایط استعلام ، شرح خدمات ، فرم ارزیابی و اساسنامه و روزنامه رسمی ) در پاکت الف  و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر