آگهی تجدید استعلام شماره 4097 با موضوع پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به انجام پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی همراه اول براساس شرایط استعلام، شاخصهای ارزیابی مندرج در RFP، فرم پیشنهاد قیمت و RFP پیوست از بین شرکتهایی که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری  می باشند اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/5/26 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه ۵ واحد ۱) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح  است که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره RFP با شماره تماس 81713014 (خانم خواجه صالحی) و سایر موارد را به آدرس ایمیل l.sabagh@mci.ir  ارسال و یا با شماره تلفن 81712505 (خانم صباغ) تماس حاصل نمایند.
ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام و مشخصات فنی به صورت مهر و امضا شده) در پاکت الف  و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر