آگهی استعلام شماره 4120 با موضوع میزان رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات مرکز تماس همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به سنجش میزان رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات مرکز تماس همراه اول براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی ، شاخص ارزیابی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/05/26 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی  با شماره تلفن 81713014 (خانم  خواجه صالحی )  و موارد قراردادی به آدرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir  ارسال حاصل نمایند .
ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال ( شرایط استعلام ، مشخصات فنی ، فرم ارزیابی و پروپوزال ، رزومه و اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی ) در پاکت الف  و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .  
شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام  ارائه ی  ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

فرم ارزیابی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر