آگهی استعلام شماره 4129 با موضوع خرید یک دستگاه OTDR بهمراه متعلقات

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید یک دستگاه OTDR  بهمراه متعلقات  و تحویل به انبار براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی  و فرم پیشنهاد قیمت پیوست  از بین شرکتهای مورد تائید اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ  98/6/9  نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 8) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
لازم به توضیح می باشد  که شرکت  کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل m.hoznian@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712760 تماس حاصل نمایند .
ضمناً شرکتها می بایست نسبت به ارسال ( شرایط استعلام ، مشخصات فنی و اساسنامه و روزنامه رسمی مهر و امضا شده ) در پاکت الف  و ( فرم قیمت مهر و امضاشده ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر