آگهی مناقصه شماره 98/46 س با موضوع خرید مموری سرورهای M10 جهت ارتقای دیتابیس DWBI

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد مموری سرورهای M10 جهت ارتقای دیتابیس DWBI مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و مطابق اسناد مناقصه موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/06/11 با در دست داشتن معرفی نامه (حاوی اطلاعات شخص تحویل گیرنده اسناد ، ایمیل معتبر شرکت ، مشخصات مدیرعامل و شماره تلفن همراه مدیرعامل ) کارت ملی و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 1864464409بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009718461245 (در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد فوق الذکر دریافت نموده و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 98/6/24 به نشانی یادشده بالا تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/06/25 راس ساعت9 صبح در برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی www.mci.ir/tamin مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 2.700.000.000 ريال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است مناقصه گران می توان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712552 تماس حاصل نمایند.

راهبر