آگهی استعلام شماره 4155 با موضوع خرید نرم افزار و تجهیزات پلاک خوان

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید نرم افزار و تجهیزات پلاک خوان برای ساختمانهای برج همرا، ساختمان شماره 3 و ساختمان پردیس با مشخصات فنی و شرایط پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/06/24 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه ۵ واحد ۱ ) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند مشخصات فنی ، شرایط استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و با توجه کامل به مندرجات آنها نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . همچنین بمنظور رفع هر گونه سوال و ابهام درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل k.ahmadi@mci.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن 81712508  تماس حاصل نمایند.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

شرایط عمومی

رایانه ذخیره

رایانه پردازشگر

مشخصات فنی

تعهدنامه

خدمات پس از فروش

جدول ارزیابی

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر