آگهی استعلام شماره 4157 با موضوع خرید برد کنترلی Active Cooling Control board

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام  نسبت به  خرید برد کنترلی Active Cooling Control board  براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی  و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/06/25 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی  با شماره تلفن 81716050 ( آقای افاضلی ) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir  ارسال حاصل نمایند .
 
شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام  ارائه ی  ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر