تجدید آگهی استعلام شماره 4129 با موضوع خرید یک دستگاه OTDR بهمراه متعلقات و تحویل به انبار

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد  از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید یک دستگاه OTDR  بهمراه متعلقات  و تحویل به انبار براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی  و فرم پیشنهاد قیمت پیوست  از بین شرکتهای مورد تائید اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/6/30 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 8) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
لازم به توضیح می باشد  که شرکت  کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل m.hoznian@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712760  و 81713953 تماس حاصل نمایند .
ضمناً شرکتها می بایست نسبت به ارسال ( شرایط استعلام ، مشخصات فنی و اساسنامه و روزنامه رسمی مهر و امضا شده ) در پاکت الف  و ( فرم قیمت مهر و امضاشده ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

مشخصات فنی

مشخصات فنی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر