استعلام شماره 4173 با موضوع خرید خدمات پشتیبانی نرم افزاری OSS-User-Cloud مرکز داده OSS

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید خدمات پشتیبانی نرم افزاری OSS-User-Cloud مرکز داده OSS ، به شرح RFP  پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت  98/07/06  نسبت به ارسال پاکات  (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1 ) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی  به آدرس ایمیل a.zali@mci.ir و یا با شماره تلفن 81716751 (آقای زالی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیلf.alimohammadi@mci.ir   ارسال نمایند.
شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر