آگهی استعلام شماره 4182 با موضوع خرید خرید دیزل ژنراتور 30 KV1 با کانوپی بهمراه خدمات نصب و راه اندازی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید دیزل ژنراتور 30 KVA با کانوپی بهمراه خدمات نصب و راه اندازی براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/07/10 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ،  همکف)  اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 81712706 ( آقای فیض آبادی  ) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل s.keshavarz@mci.ir ارسال حاصل نمایند .
شرکت کنندگان  از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.
شرکت کنندگان  می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند .
شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام  ارائه ی  ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد .  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر