آگهی استعلام شماره 3193 با موضوع خرید هفت دستگاه پرینتر و قطعات و لوازم جانبی رایانه

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید هفت دستگاه پرینتر و قطعات و لوازم جانبی رایانه  با مشخصات فنی و شرایط پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/۰7/15 تا ساعت 14 پاکات پیشنهاد قیمت خود را به دبیرخانه مرکزی همراه اول ( میدان ونک، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه همکف )تسلیم و نسبت به اخذ رسید اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند مشخصات فنی ، شرایط استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و با توجه کامل به مندرجات آنها نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. همچنین بمنظور رفع هر گونه سوال و ابهام درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل m.mirzaianrad@mci.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن88640997 تماس حاصل نمایند.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر