آگهی استعلام شماره 4194 با موضوع خرید خدمات پشتیبانی سخت افزاری مرکز داده OSS

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید خدمات پشتیبانی سخت افزاری مرکز داده OSS ، به شرح RFP  پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/07/24  نسبت به ارسال پاکات  (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1 دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران، طبقه همکف)  اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی  به آدرس ایمیل a.zali@mci.ir و یا با شماره تلفن 81716751 (آقای زالی) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل f.alimohammadi@mci.ir ارسال نمایند.
شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.
شرکت کنندگان  از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.
شرکت کنندگان  می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند.
شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.  

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی

شرح خدمات

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر