آگهی استعلام شماره 3213 با موضوع خرید کلی ظروف چینی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عمومی نسبت به خرید کلی ظروف چینی با مشخصات و شرایط پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند مشخصات ، شرایط استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و با توجه کامل به مندرجات آنها از تاریخ نشر آگهی لغایت روز دوشنبه مورخ 98/07/29 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به دبیرخانه همکف برج همراه ( نشانی: میدان ونک، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه ، طبقه همکف) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. همچنین بمنظور رفع هر گونه سوال و ابهام درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل fi.baheri@mci.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن 81712593 تماس حاصل نمایند.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

پیشنهاد قیمت

َشرایط استعلام

مشخصات فنی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر