آگهی تجدید استعلام 4158 با موضوع نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو انبارهای همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو انبارهای همراه اول اول به شرط بازدید (9 باب انبار) و تایید شرکت برنده توسط ناظر پروژه ، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/08/04 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، لابی دبیرخانه برج همراه ، طبقۀ همکف) اقدام نمایند . کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل a.sajadi@mci.ir و یا با شماره تلفن 81712522 (خانم سجادی) و موارد قراردادی به آدرس s.keshavarz@mci.ir ارسال نمایند.

ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام ، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام ، اساسنامه و روزنامه رسمی ، شرح خدمات مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.

شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

آدرس انبار

پیشنهاد قیمت اجرت

پیشنهاد قیمت تجهیزات

اداره خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر

Bottom Links 2013 Portlet