آگهی استعلام شماره 4207 با موضوع پروژه طرح برق سایت خوارس و انگه

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به پروژه طرح برق سایت خوارس و انگه  جهت خرید ترانس،  تابلو و تیر برق  بر اساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 98/08/18 نسبت به ارسال پاکات ( الف و ب)  خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، لابی دبیرخانه برج همراه، طبقۀ همکف) اقدام نمایند. کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 2632550500 ( خانم گودرزی ) و موارد قراردادی به آدرس s.keshavarz@mci.ir ارسال نمایند.   
شرکتها می بایست نسبت به ارسال ( شرایط استعلام، اساسنامه و روزنامه رسمی، شرح خدمات مهر و امضا شده ) در پاکت الف و ( فرم قیمت ) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.  
شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند.
شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکات پیشنهاد خود اقدام نمایند. 
شایان ذکر است در زمان تحویل پاکات استعلام ارائه ی ایمیل شرکت نیز الزامی می باشد.  
 

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

َشرایط استعلام

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر