آگهی استعلام شماره 3245 با موضوع خرید 200 عدد ماوس بی سیم

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عمومی نسبت به خرید تعداد 200 عدد ماوس بی سیم رایانه با مشخصات فنی و شرایط پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 14روز دوشنبه مورخ 98/09/11 تا پاکات پیشنهاد قیمت خود را بصورت پاکت دربسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه مرکزی همراه اول به نشانی( میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، طبقه همکف ) تسلیم و نسبت به اخذ رسید اقدام نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند مشخصات، شرایط استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و با توجه کامل به مندرجات آنها نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. همچنین بمنظور رفع هر گونه سوال و ابهام درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل r.tahmasebi@mci.ir مکاتبه و یا با شماره تلفن ۸۸۶۴۰810 تماس حاصل نمایند.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

پیشنهاد قیمت

مشخصات فنی

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر