آگهی استعلام شماره 4248 با موضوع خرید بسته بندی 200.000 عدد سیم کارت دائمی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام دو مرحله ای نسبت به بسته بندی 200.000 عدد سیم کارت دائمی  براساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ  نشر آگهی لغایت تاریخ 98/9/11 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی : میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان، برج همراه، دبیرخانه طبقۀ همکف) اقدام نمایند . 
کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره موضوع استعلام به آدرس ایمیل y.asadnejad@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 89329491 و 81713953  تماس حاصل نمایند. 
ضمناً با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام، شرکتها می بایست نسبت به ارسال (شرایط استعلام، اساسنامه و روزنامه رسمی، مشخصات فنی 6 برگ مهر و امضا شده) در پاکت الف و (فرم قیمت) در پاکت ب اقدام نمایند و پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.
 

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شیپر دائمی

کد رنگ

جعبه سیم کارت

مشخصات فنی

پیشنهاد قیمت

شاخص ارزیابی بسته بندی

شرایط استعلام

ساختار جعبه

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر