آگهی استعلام شماره 1260 با موضوع خرید 4 عدد ماژول NB-IoT و Tools

به اگاهی می رساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید 4 ماژول NB-IoT و Tools مربوطه با مشخصات مندرج در فرم پیشنهاد قیمت اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت 16 مورخ سه شنبه 98/9/19 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می¬توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 88640860 به آدرس ایمیل mo.karami@mci.ir و موارد قراردادی با شماره تلفن 81712577 به آدرس ایمیل n.banivaheb@mci.ir ارسال نمایند. شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

پیشنهاد قیمت

شرایط استعلام

معیارهای ارزیابی

RFP

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر