آگهی استعلام شماره 4261 با موضوع خرید پروژه مشاوره راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد پروژه مشاوره راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری همراه اول و مشاوره مدیریت صندوق در موضوعات حقوقی مرتبط با خدمات آن را از طریق استعلام دو مرحله ای برگزار نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/09/20 نسبت به ارسال پاکتهای خود (پاکت الف حاوی Proposal، رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام، شاخص ارزیابی فنی، RFP و مشخصات فنی و تجارب شرکت در حوزه مربوطه به صورت مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) خود به اداره کل خرید ( نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، دبیرخانه لابی شرکت ارتباطات سیار ایران، همکف ) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به a.golshani@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715657- ( خانم گلشنی ) و موارد قراردادی به آدرس s.ghaemmaghami@mci.ir و یا با شماره تلفن 81713901- ( آقای قائم مقامی ) مطرح نمایند . شرکت کنندگان از مراجعه حضوری و تحویل پاکات به کارشناسان خرید خودداری نمایند. شرکت کنندگان می بایست نسبت به درج شماره و موضوع استعلام برروی پاکت های پیشنهاد خود اقدام نمایند . شایان ذکر است در زمان تحویل پاکت های استعلام ارائه ی ایمیل و شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت نیز الزامی می باشد.

"علاقه مندان به شرکت در استعلام فوق، که فاقد ثبت نام در سامانه mci.ir/tamin می باشند، لازم است در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام اولیه، اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوالی در خصوص ثبت نام، با آدرس ایمیل tamin@mci.ir مکاتبه نمایید."

شرایط استعلام

صندوق سرمایه گذاری

شاخص های ارزیابی

پیشنهاد قیمت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر