راهنمای سیم کارت دائمی- سؤالات متداول

 هزینه دایورت چگونه محاسبه می شود ؟

همانند هزینه مکالمه محاسبه می گردد،( درصورت تماس مشترک A با مشترك B و دایورت مشترک B به مشترك C، هزینه تماس مشترک A به B برای مشترک A ، و هزینه تماس مشترک B به مشترك C ، برای مشترک B محاسبه می گردد.)

مشترک درجایی علامت آنتن و همه امکانات برقراری تماس را دارد ولی درجایی دیگر یکدفعه آنتن می رود و علامت شبکه هم ندارد پیغام خاموش بودن می دهد مشکل چیست ؟

1.    عدم پوشش شبکه

2.    قدیمی بودن سیم کارت ((TCI

زمان دقیق مهلت پرداخت قبوض هردوره چیست ؟

مهلت پرداخت قبوض پانزدهم هر ماه بوده و به مشترکین مبلغ پایان دوره و مهلت پرداخت با ارسال پیام کوتاه اطلاع رسانی می شود و مشترکین میتوانند بر اساس پیامک دریافتی نسبت به پرداخت اقدام نمایند.

هزینه  SMSوتعرفه های کشورهای مختلف چقدراست ؟

هزینه ارسال پیام کوتاه دایمی: فارسی 89ريال وانگلیسی 222ريال برای هرصفحه بوده و هزینه ارسال پیام کوتاه از ایران به سایر کشورها نیز عینا" مطابق هزینه های ذکرشده می باشد.

هزینه خریداری سیم کارت ثریا و گوشی این سیم کارت ها چه میزان است ؟

-   هزینه ثبت نام سیم کارت دایمی ثریا : 4،240،000 ريال که مبلغ 300،000 ريال برابر30 دلارهزینه سیم کارت و مابقی تضمین تلفن همراه می باشد.

-   هزینه ثبت نام سیم کارت اعتباری ثریا:1،250،000ريال می باشد .

-   3 مدل گوشی برای استفاده موجود می باشد .

-   مدل گوشی XO2510     قیمت 8،200،000 ريال

-   مدل گوشی SJ2520      قیمت 1،400،000ريال

-   مدل گوشی XT               قیمت 1،410،000ريال

مشترکین جهت دریافت سیم کارت اعتباری وتهیه گوشی می توانندبه شرکت ارتباطات آسیامراجعه نمایند.

آدرس :سهروردی شمالی خیابان آپادانا نبش کوچه رهبرپ1                                                   شماره تلفن تماس :3- 88737760

گوشی های که جدیدا"وارد بازار می شوند بعد از چه مدت تنظیماتشان روی سایت می آید ؟

تنظیمات گوشی ، درهرماه 2 بار به روزرسانی می گردد.

صاحب خطی که فوت شده باشد و مادرش می خواهد خط را به نام خودش بزند چه باید بکند؟

 1.مادرتنها ورثه باشد :

مادرمتوفی بامراجعه به دفاترخدمات ارتباطی و ارائه مدارک لازم (گواهی حصروراثت ،اصل وتصویرشناسنامه ،سیم فعال) نسبت به تنظیم سندنقل وانتقال اقدام نماید.

2.ورثه بیش از  1نفر باشند:

2.1. وراث به دفترخدمات ارتباطی مراجعه وبا ارائه مدارک لازم (گواهی حصروراثت ، اصل وتصویرکارت ملی سیم کارت فعال ،صورتحساب پرداختی آخرین دوره )نسبت به تنظیم سندنقل وانتقال به نام مادرمتوفی اقدام نمایند.

2.2. همه وراث به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم وکالتنامه فروش اقدام نموده، وکیل برای تنظیم سندنقل وانتقال به نام مادرمتوفی باارائه مدارک لازم(گواهی حصروراثت ، ارائه اصل وکالتنامه فروش، اصل وتصویر کارت ملی وکیل نماینده ،سیم کارت فعال، صورتحساب پرداختی آخرین دوره ) در دفتر خدمات ارتباطی اقدام می­نماید.

راه حل برطرف شدن پژواک صدا چیست؟

مشترک باسامانه اطلاع رسانی 9990 تماس گرفته  و شماره تلفن همراه ومنطقه مربوطه را اعلام می نماید.

هزینه فعالسازی و استفاده ازVMSچگونه محاسبه می شود؟

هزینه فعالسازی   :VMSمبلغ 10000 ریال بوده و دریافت پیام صوتی رایگان بوده و شنیدن پیام به ازای هر دقیقه معادل یک دقیقه مکالمه شهری می باشد.

از یک شماره با اینجانب تماس گرفته شده و ادعا شده به دلیل خوش حساب بودن کارت اینترنت همراه اول برنده شده است آیا این تماسها صحت دارد ؟

شرکت همراه اول در پایان هر طرح و انجام مراسم قرعه کشی ، اطلاعات مشترکین برنده را در سایت همراه اول منوی جوایز قرارداده و یا از طریق تماس با سامانه اطلاع رسانی 9990 قابل پیگیری می باشد.

واریزکردن مبلغ قبض ازطریق 9990 به چه نحوی است ؟

-         با سامانه اطلاع رسانی 9990 تماس حاصل نمائید.

-         برای خدمات صورتحساب مشترکین و پرداخت قبض عدد 9

-         برای دریافت اطلاعات مربوط به صورتحساب و پرداخت ازطریق کارت بانکی عضوشتاب عدد 1

-         شماره تلفن همراه را وارد نمایید وکلید # را انتخاب نمایید.

-         برای دریافت قبض آخرین دوره عدد 1

-         و دریافت قبض میاندوره عدد 2

-         برای پرداخت قبض عدد 1 

-         شاره کارت بانکی را وارد وکلید # را فشاردهید

-         شماره رمز دوم کارت بانکی را وارد نمایید.

-         انجام عملیات و اعلام کد رهگیری و ارسال پیام کوتاه مبنی برپرداخت قبض بصورت غیر حضوری

 

عضویت درخدمات غیرحضوری به چه صورت  است ؟

مشترکین می توانند بامراجعه به سایت همراه اول ، خدمات مشترکین ،خدمات غیرحضوری را انتخاب و اطلاعات درخواستی را وارد نموده و پس از تایید پیام دریافتی در پست الکترونیک به مراکز تلفن ثابت (تهران و البرز) و ادارات مشترکین (سایراستانها )مراجعه و با ارائه مدارک لازم (اصل وتصویرکارت ملی ) و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند و با وارد نمودن نام کاربر و رمز عبور دریافتی می توانند نسبت به قطع و وصل به تقاضای مشترک و مفقودی، تغییرآدرس، دریافت ریزمکالمات، دریافت PIN ,PUK اقدام نمایند.

 قبض ازطریق 9990  پرداخت شده ولی وصولی آن درسیستم موجود نیست و خط وصل نشده ، راه حل چیست؟

مشترکین می تواند با مراجعه به مراکزتلفن ثابت (تهران و البرز) و ادارات مشترکین (سایر استانها) و ارائه اصل کارت ملی و پرینت حساب خود که از بانک اخذ گردیده (در صورتیکه مبلغ به حساب اعاده نشده باشد) نسبت به پیگیری اقدام نمایید.

پیامک هایی که ازطریق همراه اول می آید با چه شماره هایی است ؟

1.      پیامک قبض، اطلاع رسانی، تبریک تولد، اخطار قطع صورت حساب HAMRAHEAVAL

2.      999          پاسخ به مشکلات مشترکین
3.      990009     پیامک اطلاع از صورتحساب