طرح تقسیط 6 ماهه سیم‌کارت های دائمی همراه اول

1 ) طرح تقسیط ۶ ماهه سیم‌کارت های دائمی همراه اول در بسته بندی استاندارد

جهت ثبت نام در این طرح مشترکین می توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاههای همراه اول  نسبت به خرید سیم کارت به مبلغ ۲۰ هزار تومان اقدام نمایند. سپس با پرداخت مبلغ 26،800 تومان سیم کارت را فعال نموده و باقیمانده وجه سیم کارت را در 6 قسط 20 هزار تومانی پرداخت نمایند. این سیم کارت‌ ها بر اساس رنج تعریف شده استان ها در بسته بندی استاندارد همراه اول با قابلیت انتخاب شماره و بهره مندی از قیمت مصوب و تقسیط وجه بدون دریافت مبلغ اضافه و دریافت مدارک ضمانت پرداخت اقساط ( چک یا سفته ) قابل دسترس می باشد.

نحوه  پرداخت اقساط:

نحوه پرداخت اقساط

قیمت مصوب سیم کارت ودیعه دار قیمت خرید بسته باقیمانده مبلغ سیم کارت پیش پرداخت تعداد اقساط مبلغ هر قسط
1،668،000 ریال 200،000 ریال 1،468،000ریال 268،000 ریال 6 قسط 200،000 ریال

نکات مهم :

مبالغ بر اساس نرخ مصوب سیم کارت دائمی سازمان تنظیم مقررات می باشد که سالیانه مابه تفاوت نرخ مالیات و عوراض به آن اضافه می گردد.

طرح تخفیف تعرفه (بسته ۳۹۹) به محض فعالسازی بر روی خط فعال خواهد شد.

نحوه دریافت اطلاعات از میزان اقساط پرداخت شده و مابقی اقساط به این صورت است که پیامک های پرداخت اقساط در زمان سررسید (پیامک اطلاع رسانی به مشترک با  سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم های دفاتر قابل پیگیری است.

محدودیت های دوره تقسیط شامل موارد زیر است:

۱-عدم امکان نقل و انتقال سیم کارت

۲-عدم امکان مکالمه رومینگ

۳-قطع کامل درصورت عدم پرداخت اقساط تا ۳ ماه

۴-میزان ودیعه به میزان ۸۰% مبلغ پیش پرداخت می باشد.

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد.

در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می گردد.

کلیه سرویس‌های همراه اول دائمی  به جز امکان رومینگ و نقل و انتقال قابل فعال سازی است.  

 

2) فروش آنلاین (ثبت نام به روز ) سیم کارت های دائمی با شرایط تقسیطی در دفاتر و فروشگاه های همراه اول (6 ماهه ) ( خدمت جدید)

پس از اجرای طرح فروش اقساطی 6 ماهه سیم کارت های بسته بندی شده که از سال 94 آغاز گردیده بود، جهت تسهیل خرید سیم کارت‌ های دایمی ، همراه اول خدمت جدید در ارائه طرح های فوق راه اندازی نموده است. این خدمت امکان دسترسی مشترک در کلیه دفاتر مشترکین فروشگاه های همراه اول به سیم کارت های دائمی و بهره مندی از قیمت مصوب و تقسیط وجه بدون دریافت مبلغ اضافه و دریافت مدارک ضمانت پرداخت اقساط ( چک یا سفته ) را مهیا می نماید.

جهت ثبت نام در این طرح مشترکین می توانند پس از مراجعه به دفاتر یا فروشگاههای همراه اول  نسبت به انتخاب یکی از انواع سیم کارتهای دائمی سپرده دار یا بدون سپرده اقدام نموده ، وجه ثبت نام را با شرایطی که که در جداول زیر توضیح داده می شود ، تقسیط نماید.

 

 سیم کارت های ثبت نام به روز بدون سپرده

سیم کارت های ثبت نام به روز بدون سپرده

قیمت سیم کارت پیش پرداخت باقیمانده مبلغ سیم کارت تعداد اقساط مبلغ هر قسط پرداخت به دفتر بابت کارمزد
1،308،000ریال 278،000 ریال 1،020،000ریال 6 قسط 170،000 ریال 10،000 ریال

 

سیم کارت های ثبت نام به روز با سپرده

سیم کارت های ثبت نام به روز با سپرده

قیمت سیم کارت پیش پرداخت باقیمانده مبلغ سیم کارت تعداد اقساط مبلغ هر قسط پرداخت به دفتر بابت کارمزد
1،668،000 ریال 398،000 ریال 1،260،000 ریال 6 قسط 210،000ریال 10،000 ریال

نکات مهم :

در ثبت نام به روز مبلغ 10 هزار ریال به دفاتر بابت کارمزد اختصاص داده شده، که از قیمت مصوب سیم کارت کسر می گردد.

مبالغ بر اساس نرخ مصوب سیم کارت دائمی سازمان تنظیم مقررات می باشد که سالیانه مابه تفاوت نرخ مالیات و عوارض به آن اضافه می گردد.

طرح تخفیف تعرفه (بسته ۳۹۹) به محض فعالسازی بر روی خط فعال خواهد شد.

در زمان سررسید (پیامک اطلاع رسانی به مشترک با  سرشماره ۶۳۵۰۰۵)، ۷۲ ساعت قبل از سر رسید اقساط، جهت یادآوری و پرداخت آن از سوی سیستم ارسال می گردد. همچنین از طریق دفاتر خدمات مشتریان و سیستم های دفاتر قابل پیگیری است.

محدودیت های دوره تقسیط شامل موارد زیر است:

۱-عدم امکان نقل و انتقال سیم کارت

۲-عدم امکان مکالمه رومینگ

۳-قطع کامل درصورت عدم پرداخت اقساط تا ۳ ماه

۴-میزان ودیعه به میزان ۸۰% مبلغ پیش پرداخت می باشد.

در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر، خط قطع کامل و جهت وصل می بایست کلیه اقساط معوقه به صورت یکجا پرداخت گردد.

در صورت عدم تسویه پس از ۳ ماه، خط تخلیه می گردد. چنانچه تا ۶ ماه پس از تخلیه مبالغ بدهی پرداخت نگردد، خط عودت و غیر قابل استرداد می گردد.

کلیه سرویس‌های همراه اول دائمی  به جز رومینگ و نقل و انتقال قابل فعال سازی است. 

راهبر