قرارداد اشتراک تلفن های همراه اعتباری

1. تعریف واژگان :

عبارات و اصطلاحات به کار برده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می باشند مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد. 
1-1-شركت  عبارت است از شرکت ارتباطات سيار ایران (سهامی عام) که به موجب موافقت نامه پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران به شماره 100/1100 مورخ 87/04/29 صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت همراه اول است كه نشاني آن در تهران- ميدان ونك، خيابان ونك ، برج همراه مي باشد.
2-1- مشترک هر فرد حقیقی یا شخص حقوقی که به موجب قراراداد با دارنده پروانه، که در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از سرویسهای آن از طریق شبکه های موضوع پروانه می باشد، به شبکه های مزبور متصل شده و به عنوان طرف حساب در صورتحساب های خدمات ارتباط محسوب می شود.
3-1- جی.اس.ام.  عبارت است از سیستم جهانی ارتباطات سیار که ساختار مشخصات آن توسط موسسه استانداردهای فنی اروپا (ETSI) تعریف شده است.
4-1- خدمات ارزش افزوده  هرگونه خدمات مخابراتی و ارتباط داده، بغیر از خدمات صوتی پایه در تلفن همراه که در اختیار عموم قرار می گیرد. 
5-1- خدمات شبکه  عبارت است از خدمات شبکه مخابرات ارتباطات سیار از جمله خدمات ارزش افزوده که شرکت بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می دهد. 
6-1- درخواست عبارت است از درخواستی که متقاضی بر اساس فرم درخواست یا به هر نحو دیگری برای دريافت سیم کارت و یا خدمات شبکه به شرکت ارائه میدهد.
7-1- دسترسی عبارت است از توانایی مشترک برای اتصال به شبکه جهت برقراری ارتباط و استفاده از هرگونه خدمات قابل ارائه که از طرف شرکت در اختیار مشترک قرار می گیرد.
8-1- دوره زمانی عبارت از يك دوره زمانی 60 روزه می باشد.
9-1- سازمان  عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به موجب قانون، امر نظارت بر فعالیت شركت را به عهده دارد.
10-1- سیم کارت  عبارت است از قطعه الكترونيكي كه حاوي هويت مشترك، شماره شناسایی بین المللی        سیم کارت و شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) است که پس از فعال شدن آن شركت به مشترک اجازه   می دهد به خدمات شبکه دسترسی پیدا کند.
11-1- سیم کارت اعتباری  سیم کارتی است که مشترک با پرداختهای مصوب آن اجازه دسترسی به شبکه این شرکت را پیدا می کند و میزان مدت زمان این بهره برداری بستگی به اعتبار خریداری شده  به صورت پیش پرداخت و سایر مفاد این قرارداد دارد. 
12-1- شبکه  عبارت است از سیستم دیجیتال تلفن همراه که توسط شركت ایجاد و مدیریت می شود. 
13-1- شماره اختصاصی مشترک (MSISDN)  عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم کارت تعبیه شده است. 
14-1- شماره شناسایی بین المللی سیم کارت (ICC)  عبارت است از شماره شناسه خاص هر سیم کارت که توسط تولید کننده سیم کارت بر روی آن تعبیه می شود. 
15-1- طــرح تعرفه  عبارت است از هر یک از طرحهای تعرفه که بر اساس آن خــدمات شبکه در اختیار مشترک قرار  می گیرد. طرحهای تعرفه در سايت شركت و يا در تابلوي اعلانات كليه نقاط خدمات رساني جهت اطلاع مشترك ارائه گرديده است. اين طرحها براساس نرخ يا هزينه هاي كاربري، خدمات ارزش افزوده و ديگر متغيرهايي كه توسط سازمان ابلاغ می شود، تعیین شده و بر اساس مصوبات کمیسیون در هر زمان قابل تغییر و یا تعدیل است. 
16-1- فرم درخواست  عبارت است از فرم درخواست یا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا از جانب وی تکمیل می شود.
17-1- اعتبار  مبلغ ریالی یا بسته خدمات قابل استفاده در شبکه برای مشترک که شرکت اجازه استفاده از خدمات شبکه براساس آن و تا سقف مشخص به مشترک می دهد.
18-1- ثبت نام  فرآیندی که براساس آن، متقاضی نسبت به عقد قرارداد و ثبت مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی خود (یا گذرنامه برای اتباع خارجی) با ارائه مستندات قانونی اقدام و توسط شرکت احراز هویت می گردد.
19-1- فعالسازی  عبارت است از فرایندی که بر اساس آن شرکت اجازه می دهد که یک سیم کارت بر اساس شرایط مندرج دراین قرارداد در شبکه فعال شود. پس از فعال سازی، مشترک امکان برقراری ارتباط و استفاده از   سرویس های آن را خواهد داشت. 
20-1- قطع یکطرفه فرآیندی است که طی آن امکان برقراری ارتباط (بجز تماسهای صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی) و ارسال پیامک از سمت مشترک سلب و مشترک صرفاً قادر به دریافت مکالمه و پیامک می باشد. 
21-1- قطع دوطرفه فرآیندی است که براساس آن امکان استفاده از هرگونه خدمات (بجز تماسهای صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی) از سیم کارت مشترک سلب می گردد.
22-1- قرارداد  عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در این توافق نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک و شركت تنظیم شده است. 
23-1- کارت شارژ  عبارت است از کارتی که مشترک به واحـــد پول رایج جمهوری اسلامی ایران (ریال) به صورت فیزیکی و یا الکترونیکی خــریداری می کند و براساس مفاد این قرارداد از خدمات شبکه استفاده نماید.
24-1- هزینه یا هزینه ها  عبارت است از وجوهی که شركت هر زمان در قبال خدمات شبکه بر اساس تعرفه های مصوب اخذ می نماید. 
25-1- هزینه اتصال مشترک  عبارت است از هزینه ای که شرکت به ازاء فعالسازی سيم كارت مشترك در زمان ثبت نام از وی دریافت می نماید. 
26-1- اطلاع رسانی مطلع کردن مشترک درخصوص افزایش و یا کاهش اعتبار، میزان اعتبار باقیمانده، قطع یکطرفه، قطع دوطرفه، وضعیت اعتبار و سایر موارد ضروری با استفاده از روش های ارتباط تلفنی و یا ارسال پیامک یا با استفاده از سایر روشهای ارتباطی بدون دریافت هزینه.
27-1- تراکنش استفاده از خدمات ارائه شده از طرف شرکت از جمله افزایش اعتبار توسط مشترک، به استثای پیامکهای انبوه و یا کنترلی ارسالی توسط شرکت که از اراده مشترک خارج است.
28-1- کمیسیون  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
29-1- ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability)  فرآیندی که طی آن، مشترک با حفظ شماره خود می¬تواند اپراتور خود را تغییر دهد.
30-1- اپراتور پایه اپراتوری که مشترک جهت دریافت خدمات تلفن همراه برای بار اول، در آن ثبت¬نام کرده، اسناد و مدارک مورد نیاز برای احراز هویت و ثبت¬نام را به اپراتور مذکور تحویل داده و سند اشتراک دریافت کرده است.
31-1- اپراتور پذیرا اپراتوری که مشترک یک اپراتور دیگر، قصد استفاده از خدمات آن اپراتور را بدون تغییر شماره خود دارد.

2- مدت قرارداد:
1-2- این قرارداد از تاریخ ثبت نام سیم کارتی که شرکت در اختیار مشترک قرار داده است آغاز شده و تا زمانی که قرارداد توسط شرکت یا مشترک فسخ نگردیده ادامه خواهد داشت.
2-2- چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای فی مابین شرکت و مشترک، سیم کارت جدیدی در اختیار مشترک قرار گرفته و فعال شود سیم کارت جدید تابع شرایط قرارداد جدید خواهد بود.

3- شروط قرارداد :
1-3- شرکت در حدود تعهدات پوششی و سایر تعهدات مندرج در مصوبات موضوع ماده 32 پروانه کمیسیون تنظیم مقررات، موظف به ارائه خدمات و پاسخگویی به تقاضای مشترکین می باشد 
2-3- شرکت متعهد می شود تمامی مواردی که باعث خسارت احتمالی به سیم کارت می شود را در هنگام تحویل آن به مشترک اطلاع رسانی نماید. 
3-3- در صورتی که خدمات مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد، اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی بعهده مشترک بوده و نمی تواند ادعایی علیه شرکت داشته باشد. 
4-3- چنانچه سیم کارتی سرقت یا مفقود شده یا آسیب ببیند، مشترک باید بلافاصله کتباً شرکت را از این موضوع آگاه کند. تمامی هزینه های مربوط به کارکرد سیم کارت تا زمان ابلاغ سرقت، مفقود شدن یا آسیب دیدن سیم کارت به عهده مشترک خواهد بود. متعاقباً شرکت پس از درخواست مشترک، در اسرع وقت مبادرت به صــدور سیم کارت جایگزین با دریافت هزینه های مرتبط براساس تعرفه های مصوب کمیسیون خواهد نمود. سرقت، مفقود شدن، آسیب دیدن سیم کارت، صدور سیم کارت جدید و یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد منجر به فسخ این قرارداد نخواهد شد و کماکان قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.
تبصره 1: مسئولیت بهره برداری از سیم کارت واگذار شده با مشترک بوده و هرگونه واگذاری (جزاً یا کلاً) آن به دیگری رافع مسئولیت مشترک نیست مگر اینکه، مشترک بلافاصله شرکت را کتباً از این موضوع آگاه و متعاقباً براساس ضوابط و مقررات جاری شرکت نسبت به انتقال رسمی آن به فرد مورد نظر اقدام نماید.
تبصره 2: مشترک موظف است درصورت مفقودی یا سرقت سیم کارت خود،  مراتب را بلافاصله به این شرکت اطلاع دهد، در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده مشترک خواهد بود.
5-3- درصورت انتقال سیم کارت به فرد دیگر، مشترک می باید بلافاصله شرکت را کتباً از این موضوع آگاه و متعاقباً براساس ضوابط و مقررات جاری شرکت نسبت به انتقال رسمی آن به فرد مورد نظر اقدام نماید.
تبصره1: هزینه هایی که در زمان نقل و انتقال مانند رومینگ بین الملل افشاء نشده باشد به عهده خریدار خواهد بود.
تبصره 2: صدور وکالتنامه، انتقال تلقی نگردیده و مسئولیت کماکان به عهده مشترک خواهد بود.
6-3- مشترک متعهد می گردد از خدمات شبکه بصورت غیرمجاز و برای مقاصد نامناسب، غیراخلاقی یا غیرقانونی استفاده ننماید. 
تبصره1: در صورتی که مشترک از خدمات شبکه به نحوی استفاده نماید که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارایی های آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه، شرکت و یا دیگر اپراتورها شود مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که مشترک از تلفن همراه خود موجب مزاحمت دیگری شود یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل نماید برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفن همراه مربوطه به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود و برای بار سوم شرکت ارتباط وی را بطور دائم قطع و تلفن همراه مربوطه را سلب امتیاز خواهد نمود.
تبصره3: در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی مراجع ذیصلاح قانونی، در مورد هریک از خدمات دریافتی مشترک، اپراتور اختیار دارد نسبت به فسخ یا محدودسازی خدمات قرارداد حاضر و سایر قراردادهای قبلی فی مابین در مورد هریک از خدمات و سیم کارت های دریافتی اقدام نماید.
7-3- تأمین تجهیزات پایانی مورد استفاده بر عهده مشترک بوده و وی متعهد است از تجهیزات و استاندارد ارتباطی که قبلاً به تأیید سازمان رسیده است، استفاده كند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعملهای شرکت برای استفاده از تجهیزات ارتباطي، خدمات شبکه و سیم کارت متابعت و پیروی کند. 
8-3- در صورتی که مشترك یا افرادی از جانب وی مبادرت به دستکاری یا تغییر نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارت کنند. در این صــورت مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از آن می باشد.
9-3- به جز در مواردی که کتباً توافقات دیگری با شركت به عمل آمده باشد، تحویل بسته سیم کارت پس از پرداخت کامل هزینه های مندرج در موضوع پروانه و این قرارداد انجام خواهد شد. 
10-3- شرکت می تواند به تشخیص خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین هرگونه هزینه بر مبنای   تعرفه های مصوب کمیسیون برای این خدمات کند و یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه شرکت به ارائه خدمات ارزش افزوده ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت می شود پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از یکی از تعرفه هایی استفاده می کند که شامل ارائه خدمات ارزش افزوده رایگان است، شرکت می تواند به تشخیص خود بدون آنکه هزینه های ماهانه خدمات را کاهش دهد یا مبالغی را به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.
11-3- در صورت تغییر تعرفه ها و هزینه های ارائه خدمات براساس مصوبات کمیسیون، شرکت موضوع را به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد نمود.                                                                                                                                                                                                          
12-3- محاسبه و اعمال هزینه مدت مکالمات داخلي مشترك اعم از شهري و بين الملل بر اساس مدت زمان ثانيه اي خواهد بود و هزينه رومينگ بر اساس دقيقه محاسبه مي گردد. 
13-3- شرکت همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین الملل سوء استفاده می شود بدون آنکه نیاز به توضیح به مشترک داشته باشد مانع از برقراری تماسهای بین المللی توسط سیم کارت مدنظر شود.
14-3- دستور مراجع قضايي درخصوص قطع و بازداشت لازم الاجرا بوده و مشترك حق اعتراض نخواهد داشت.
15-3- تمامی هزینه ها و قیمتهای این قرارداد و تعرفه هاي مصوب بدون در نظر گرفتن هر نوع مالیاتي محاسبه می شود و مسئولیت پرداخت هر نوع ماليات متعلقه به عهده مشترک است. 
16-3- چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات و یا مفاد این قرارداد توسط دادگاه صالحی غیر قابل اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص شود چنین قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفادی هیچگونه تاثیری بر الزام آور بودن دیگر مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مبادرت به امضای قراردادی کرده اند که فاقد چنین قیود و شرایطی است.
17-3- بدینوسیله مشترک به شرکت اجازه می دهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است در صورت لزوم حسب دستور مقام قضایی در اختیار شخص ثالث قراردهد. 
18-3- طرفین اعلام می دارند که نشانی اعلام شده در صدر این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی آنان تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مر بوط به این قرارداد می باشد.
19-3- مشترك مي بايست تغيير نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. بدیهی است تغییر تمام یا بخشی از مندرجات آدرس مشترك مادامی که به شرکت اطلاع داده نشده باشد فاقد اعتبار خواهد بود.
20-3-  کلیه اطلاعیه ها، ابلاغها و اخطاریه های شرکت به مشترک از طریق ارسال پیامک خواهد بود.
21-3- چنانچه مشترک بخواهد نسبت به واگذاری حق الامتیاز اقدام نماید می تواند از طریق مراجعه به واحدهای اجرایی و تنظیم سند انتقال، حق الامتیاز را به دیگری به شرح ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی انتقال دهد. همچنین واگذاری حق الامتیاز از طریق تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی وفق تشریفات مربوطه نیز بلامانع می باشد. مشترک موظف است واگذاری حق الامتیاز خود را به اطلاع شرکت برساند.
22-3- جزئیات و نحوه ارائه خدمات و تشریفات اداری مربوطه، به شرح دستورالعمل اجرائی مصوب بوده که مشترک با امضای این قرارداد نسبت به پذیرش دستورالعمل مربوطه نیز اقدام نموده است. (لازم به ذکر است دستورالعمل مربوطه در سایت www.mci.ir  قابل دسترسی می باشد.)
23-3- شرکت می تواند حسب مقتضیات و برابر با دستورالعمل اجرائی، خدمات خاصی را به مشترکین اختصاص و یا از ارائه آن خودداری نماید.
24-3-   درصورت تشخیص و شناسایی انتقال ترافیک غیرمجاز بین الملل (ترمینیشن) و احراز تخلف مربوطه از طریق هریک از سیم¬کارت های مشترک، ضمن قطع سیم کارت مرتکب تخلف، کلیه سیم کارتهای ثبت نام شده با آن کد ملی نیز قطع و ثبت سیم کارت جدید برای ایشان حداکثر تا 3 سال پس از ارتکاب تخلف میسر نخواهد بود و دارنده آن         سیم کارت به مرجع قضایی معرفی می گردد. ضمناً مطابق تبصره های ذیل بند 4-3 مسئولیت هرگونه عواقب بعدی به عهده مشترک می باشد.
25-3-  درصورت ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی از طریق سیم کارت، ضمن قطع کلیه سرویس¬های ارائه شده به سیم کارت مرتکب تخلف، اپراتور مخیر است در صورت بروز تخلف و نقض مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کلیه سیم کارتهای ثبت نامی با آن کد ملی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) را نیز قطع نماید و مشترک هرگونه حق و حقوق در این رابطه را از خود سلب می نماید.
26-3-  صرفاً پس از ثبت نام، امکان فعالسازی سیم کارت مشترک توسط شرکت فراهم می گردد.
27-3- پس از اتمام اعتبار مشترک، شرکت می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم نسبت به قطع یکطرفه خط مشترک اقدام نماید.
28-3- چنانچه مشترک هیچ تراکنشی در طول یک بازه زمانی سه ماهه نداشته باشد شرکت می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
1-28-3- در صورت وجود اعتبار، شرکت می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم، پس از یک بازه زمانی سه ماهه و همچنین به ازای هر دوره زمانی بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت بازه زمانی سه ماهه، نسبت به جبران هزینه های لازم التادیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان حداکثر تعرفه 20 دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دائمی اقدام کند. در این صورت مشترک مجاز به استفاده از باقیمانده اعتبار خود خواهد بود.
2-28-3- در صورت عدم وجود اعتبار،  شرکت می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز سیم کارت اقدام نماید.
تبصره1: با انجام هر تراکنش از طرف مشترک، مهلت و بازه زمانی موضوع بند 28-3 مجدداً برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه خواهد بود.
تبصره2: شرکت درصورت عدم انجام تراکنش از سوی مشترک می تواند تا اتمام اعتبار وی، نسبت  به جبران هزینه های لازم التادیه برای نگهداری شبکه و ارتباط اقدام نماید.
29-3- در وضعیت قطع یک طرفه و دوطرفه، کلیه خدمات سیم کارت بجز تماس با کدهای خدماتی اضطراری ملی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسدود می گردد.
تبصره: امکانات و تسهیلاتی که شرکت جهت افزایش اعتبار مشترک در شبکه و یا فعالسازی مجدد ارائه می نماید مشمول قطع امکانات یا تسهیلات در قطع یک طرفه و دوطرفه نمی شود.
30-3- در وضعیت قطع دو طرفه، شرکت موظف است تا زمان سلب امتیاز شماره مشترک را حفظ کند.
31-3- در صورتی که مشترک شماره ترابرد شده بخواهد اشتراک خود را به دیگری انتقال دهد، صرفاً باید این کار را از طریق اپراتور پایه انجام دهد و این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود.

4- تعلیق :
1-4- سلب امتیاز : فرآیندی است که براساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه لغو و امتیاز سیم کارت و شماره مربوطه از مشترک سلب شده و شرکت امکان واگذاری شماره تخصیص داده شده به اشخاص دیگر را خواهد داشت.
2-4- شرکت مي تواند چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد، هر زمان و پس از اطلاع رسانی به مشترکین دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد.
3-4- به جز در مورد تعلیق موضوع بند 2-4، اجرای قرارداد در مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود مگر اینکه شركت خلاف این روند را بپذیرد.

5- فسخ قرارداد :
شركت در موارد ذيل اختيار فسخ اين قرارداد و تخلیه تلفن همراه واگذار شده را خواهد داشت :
1-5- در صورت انجام مزاحمت تلفني توسط مشترك و یا استفاده نادرست از خدمات شبکه وفق آيين نامه مربوطه و دستور مقام قضایی
2-5- چنانچه مشترک هریک از شرایط این قرارداد را نقض کند. 
3-5- سلب امتیاز خط تلفن براساس شرایط استفاده از سیم کارت اعتباری
4-5-  با درخواست مشترک جهت بهره برداری از خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه، پس از تائید درخواست ترابرد توسط شرکت، قرارداد فسخ می شود. در این صورت شرکت ملزم به حفظ شماره برای مشترک می باشد.

6- مرجع حل اختلاف :
هرگونه اختلافات ناشي از تفسیر یا اجراي اين قرارداد يا اجمال و ابهام آن درصورت عدم حل و فصل از طريق مذاكرات متقابل به سازمان يا نماينده برگزيده آن ارجاع خواهد شد. بديهي است كه پيش بيني حل اختلاف از اين طريق به منزله نفي صلاحيت مراجع قضايي نمي باشد و درصورت عدم رفع اختلاف مشترك و شركت مي توانند به دادگاه هاي صالحه ايران مراجعه نمايند.
7- این قرارداد توسط شرکت می تواند مطابق مقررات مورد بازنگری قرارگرفته و پس از تأیید و تصویب سازمان به اطلاع مشترک برسد.
8- این قرارداد مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
9- مشترک اقامتگاه قانونی خود را اعلام می دارد و با امضای فرم ثبت نام و استفاده از خدمات شبکه الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار شركت قرار داده تضمین می کند، ب) موافقت خود با صلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح می شود را اعلام می دارد. علاوه بر این شرکت اختیار مطلق دارد که چنین دعاوی را در محاکم صالحه شهر تهران، علیه مشترک مطرح نماید، که در اینصورت هزینه دادرسی در صورت محکومیت مشترک  به عهده مشترک خواهد بود.