نکات ایمنی در خصوص پیامک‌های حاوی لینک و تبلیغات

یکی از مشکلاتی که مکررا برای مشترکین رخ می‌دهد، دریافت پیامک ناخواسته و حاوی لینک می‌باشد. بخش عمده پیامک‌های تبلیغاتی در این دسته قرار می‌گیرند. رعایت نکات زیر می‌تواند در جهت جلوگیری از وقوع مخاطرات امنیتی و خسارات مالی یا اطلاعات شخصی موثر واقع گردد:

به هیچ عنوان لینک‌هایی که در قالب تبلیغات یا درخواست اطلاعات به شما پیامک می‌شود را باز نکنید.
یکی دیگر از موارد دریافت پیامک‌های حاوی لینک، می‌تواند در جهت تبلیغ روش‌های دور زدن فیلتر، ارائه لینک پروکسی، افزایش امکانات تلگرام و یا مسنجر جدید باشد که عموما در گروه‌ها یا کانال‌های مختلف پیشنهاد می‌گردد.
ممکن است پیامک‌های دریافتی، حاوی لینک دانلود باشند و با باز کردن لینک، موجب آلودگی و دسترسی به اطلاعات تلفن همراه شما می‌گردد.
به هیچ عنوان در پیامک‌های حاوی فایل برنامک، اقدام به باز کردن لینک نکنید و فایل برنامک‌ها را از گروه‌ها، کانال‌ها و منابع غیررسمی دانلود و نصب نکنید. جهت دریافت برنامک‌ها فقط از طریق منابع رسمی مانند GooglePlay و AppStore  یا افراد متخصص و مطمئن اقدام نمایید.
در صورت مشاهده موارد مشکوک و خاص، شرح و نمونه آن را به مرکز MCI-CERT اطلاع رسانی فرمایید.

راهبر