رمز دوم خدمات غیرحضوری

رمز دوم خدمات غیرحضوری


در سامانه خدمات الکترونیکی «همراه من» به نشانی my.mci.ir خدماتی به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول ارایه می گردد که دسترسی به آنها با رمز منتخب میسر نیست و نیاز است تا مشترک رمز دوم داشته باشد. در واقع برخی سرویسها در سامانه «همراه من» مانند مشاهده ریز مکالمات، قطع و وصل تلفن همراه، انتقال اعتبار، مشاهده کدهای محرمانه (PIN/PUK)، مشخصات مشترک و ... حاوی اطلاعات شخصی و محرمانه بوده و لازم است مشترک رمز دوم خود را به منظور دریافت این خدمات در سامانه همراه من وارد نماید. چنانچه تاکنون رمز دوم خدمات غیرحضوری خود را دریافت نکرده اید، با همراه داشتن کارت ملی و کپی آن و آدرس ایمیل، به یکی از مراکز تلفن ثابت در تهران، ادارات مشترکین تلفن همراه در سایر استان‏ها و یا نمایندگی های همراه اول در سراسر کشور مراجعه فرمایید.  


خدماتی که در حال حاضر با رمز دوم ارایه می شوند عبارتند از:


• مشاهده ریز مکالمات کامل
• قطع و وصل خط
• مشاهده PIN و PUK
• انتقال اعتبار
• مشاهده مشخصات مشترک