استان سمنان

استان سمنان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72231030 2601500003 پریا نژادی سمنان 33350690 023 سمنان میدان سعدی بلوار سعدی روبروی سه راه شهدا
2 72231003 2606500004 رضا شریعتی شاهرود 32242484 023 شاهرود خ 15 خرداد نبش ک سوم (روبروی کوچه مسجد امام حسن(ع)) پ 21

راهبر