تغییرات شبکه مورخ 1396/12/09

بدلیل لزوم اعمال تغییرات در تجهیزات شبکه انتقال، از ساعت 19:۱۰ تا ساعت 19:۳۰ چهارشنبه ۹۶/۱۲/۹ امکان بروز مشکلاتی در ارتباطات مشترکین عزیز حاضر در محدوده زیر شهر تهران وجود دارد که پیشاپیش پوزش می خواهیم.

شمال: جلال ال احمد - شيخ فضل الله و اتوبان كرج

جنوب: خيابان قزوين و در ادامه اتوبان سعيدي

شرق : خيابان ولي عصر

غرب: تهرانسر