تعرفه خدمات دفاتر خدمات مشتریان

سیم کارت اعتباری:

 

جدول تعرفه خدمات

   

نوع خدمات

           تعرفه (ريال)

تعويض سيم كارت

۵۰۰۰۰

تغيير مالكيت

20000

تغيير آدرس

25000

وصل به  تقاضای مشترک

25000

تغییر وضعیت  IDLE به ACTIVE

رایگان

خروج از لیست سیاه

10000

سیم کارت دائمی:

 

سایر خدمات

   

 نوع سرویس

تعرفه

 پیام کوتاهSMS

 فارسی 89 ريال (به ازاء هر پارت)

انگلیسی 222 ریال (به ازاء هر پارت)

اینترنت (نوترینو )

برای سیم کارت های دائمی ۰.4 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

برای سیم کارت های اعتباری ۰.6 ریال به ازای هر کیلو بایت دریافت و ارسال داده

 

سایر خدمات

   

ردیف

 خدمات اپراتوری

تعرفه ( ریال )

۱

صدور قبض المثنی

5000

۲

تغییر آدرس اعتباری و دائمی 

25000

۳

تغییر نام تلفن همراه دائمی 

80000

۴

تغییر نام تلفن همراه اعتباری

20000

۵

اصلاح آدرس

25000

۶

وصل مفقودی

25000

۷

وصل شخصی دائمی و اعتباری

25000

۸

وصل استعلام

25000

۹

وصل تعهد بنام زدن

25000

۱۰

وصل بدهی

25000

۱۱

تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی دائمی

70000

۱۲

تعویض سیم کارت سوخته و مفقودی اعتباری

۵۰۰۰۰

۱۳

وصل نمایشگر

رایگان

۱۴

قطع نمایشگر

رایگان

۱۵

وصل محدودیت مکالمه

۶۰۰۰

۱۶

قطع محدودیت مکالمه

رایگان

۱۷

وصل فکس

۵۰۰۰۰

۱۸

قطع فکس

رایگان

۱۹

وصل دیتا

۵۰۰۰۰

۲۰

قطع دیتا

رایگان

۲۱

وصل پیام کوتاه (SMS)

رایگان

22

فعالسازی سیم کارت اعتباری(خانواده،عیدانه،حج و..)

رایگان

23

چاپ ریزمکالمات (تا 3 صفحه و 150 رکورد)

20,000

24

چاپ ریزمکالمات (بیش از 3 صفحه ، به ازای هرصفحه اضافی)

2,000

25

ریزمکالمات برروی لوح فشرده

20,000

26

دریافت رمز   puk و  pin

15000

  وصل *: وصل بدهی (میاندوره ، پایاندوره ، قطع بدهی مراجعه به مرکز ، قطع تسویه حساب ، قطع عدم پرداخت بدهی )

 

خدمات در بستر غیرحضوری

   

 نوع خدمت

 هزینه ( ریال)

 تغییر آدرس

 بدون هزینه

 دریافت pin,puk

 بدون هزینه

 قطع به تقاضای مشترک

  بدون هزینه

 قطع مفقودی

  بدون هزینه

 دریافت ریز مکالمات

  بدون هزینه

 رویت صورتحساب

  بدون هزینه

 فعالسازی اینترنت همراه اول

           بدون هزینه

 فعالسازی پیام کوتاه

  بدون هزینه

 دیتا

 فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)

 فاکس

  فعالسازی بدون هزینه و ۵۰،۰۰۰ریال درهرماه (آبونمان)

 محدودیت مکالمه

 هزینه ماهیانه مبلغ ۶،۰۰۰ ریال می باشد

 قطع (دیتا ، فکس،محدودیت مکالمه)

   بدون هزینه

 وصل به تقاضای مشترک

25000

 وصل مفقودی

25000