استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 53422 5401401000 حسین نجفی زاهدان 33509699 054 بلوار شهید طباطبائی 12
2 53409 5401402000 محمدامین عباسی مقدم زاهدان 33215335 054 زاهدان خ طالقانی حد فاصل طالقانی 1 و 3 روبروی مخابرات ازادی
3 53445 5409401000 سید مجتبی نیرومند ایرانشهر 37231415 054 ایرانشهر خ امام خمینی بین معلم و ابوذر مقابل بانک انصار

راهبر