پیامک به 10 (سامانه جامع خدمات روی درگاه پیامکی)

پیامک به 10 (سامانه جامع خدمات روی درگاه پیامکی)

در راستای یکپارچه سازی درگاه های ارتباطی مشترکین، همراه اول اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه پیامکی 10 جهت دسترسی آسان و رایگان مشترکین به کلیه سرویس ها و خدمات همراه اول نموده است. به این ترتیب کلیه مشترکین همراه اول می توانند با ارسال پیامک به سرشماره رایگان 9810+ و بدون نیاز به حفظ سرشماره های مختلف، به سرویس ها و خدمات همراه اول دسترسی پیدا کنند.پیش از این سامانه جامع خدمات در قالب*10# ارائه گردیده بود. منوهای سرشماره پیامکی 10عینا شبیه کد *10# است.

به عنوان مثال، در کد *10# مشترکین برای دسترسی به بسته ­های اینترنت نوترینو ، می بایست کد *10*32# را شماره ­گیری می­ کنند. در سامانه پیامکی 10، می بایست عدد  32 را به سرشماره 9810+ پیامک کنند.

 مزایای پیامک به 10

·    دسترسی به این سامانه و ارسال پیامک رایگان می باشد.

·    مشترکین می توانند به جای حفظ سرشماره های مختلف، با ارسال پیامک به سرشماره 10، به کلیه سرویس ها و خدمات همراه اول دسترسی پیدا کنند.

·    خدمات و سرویس های ارائه شده، همانند سامانه *10#در چهار دسته اصلی عرضه خواهند شد: خدمات پرداخت، خدمات اصلی، طرح های تشویقی و طرح های مناسبتی.

·    باارسال پیامک خالی به سرشماره 10، پیامکی شامل چهاردسته اصلی خدمات (مشابه لایه اول) سامانه *10#به مشترک ارسال می شود. به عبارت دیگر پیامک دریافتی به صورت زیر خواهد بود:

1- خدمات پرداخت
2- خدمات اصلی
3- طرح های تشویقی
4- طرح های مناسبتی
 

·    باارسال عدد صفر یا پیامک خالی به سرشماره 10، کدهای مربوط به کلیه سرویس ها و خدمات ارائه شده روی سامانه جامع خدمات از طریق چندپیامک به مشترک ارسال می گردد.

·    مشترک می تواند به صورت لایه به لایه برای دسترسی یه سرویس اقدام نماید. به طور مثال درصورتیکه مشترک پیامک خالی به 10ارسال نماید.پیامک زیر را دریافت می کند:

1. خدمات پرداخت

2. خدمات اصلی
3. طرح های تشویقی
4. طرح های مناسبتی
درصورتیکه مشترک عدد 1را به 10بفرستد، پیامک زیر را دریافت می کند:
11. دائمی
12. اعتباری

درصورتی که مشترک عدد 11 را ارسال نماید، پیامک زیر را دریافت می کند:

111. پایان دوره
112. میان دوره
113. انتقال اعتبار

درصورتی که مشترک 113 را ارسال نماید، رویه انتقال اعتباراز دائمی به اعتباری اجرا خواهد شد. 

    ·   مشترک می تواند کد سرویس موردنظر را بدون مرور منوها و به صورت میانبر وارد نماید. به طور مثال برای بهره گیری از سرویس انتقال اعتبار از دائمی به اعتباری می توان مستقیما 113 را به سرشماره 10ارسال نمود و از این سرویس استفاده نمود.


توجه :مشترکینی که گوشی ایشان امکان ارسال پیامک به سرشماره 10 را ندارد، می توانند پیامک مربوطه را به شماره 9810+ ارسال کنند.