برندگان جشنواره عکس سفره ایرانی

برندگان جشنواره عکس سفره ایرانی با موضوع سفره افطار که در ماه مبارک رمضان سال جاری برگزار شد به این شرح است:

1- برندگان بخش انتخاب هیات داوران:

(برنده یک میلیون تومان جایزه نقدی)

   

نام

نام خانوادگی

کد عکس

لینک عکس

رسل

ازادی

86

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/86

حمیدرضا

بازرگانی

624

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/624

مصطفی

نادی هاشمیان

1841

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/1841

2- ده نفر اول برندگان انتخاب مردمی:

برنده روتر نسل 3، سیم کارت دیتا، 6 ماه اینترنت رایگان با حجم GB35

   

نام

نام خانوادگی

کد عکس

تعداد لایک

لینک عکس

سعید

کنعانی

584

415

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/584

نرگس

ثابت اقلیدی

788

394

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/788

مهدی

ملکی فر

932

341

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/932

امید

رضازاده

1706

299

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/1706

میلاد

حسن زاده ویزنه

660 207 http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/660

محمد تقی

حیدری

2293

203

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/2293

حمید

زارعی

1200

198

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/1200

مهدی

کرمی

31

190

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/31

مریم

روستایی

1843

173

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/1843

سجاد

هادی

538

166

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/538

برنده مای فای، سیم کارت دیتا، 6 ماه اینترنت رایگان با حجم GB 20

   

نام

نام خانوادگی

کد عکس

تعداد لایک

لینک عکس

مهدیه

سعیدی فر

1871

159

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/1871

اناهیتا

ترابیان

193

142

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/193

زهرا

صبیح

749

137

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/749

حدیث

نیکان

304

125

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/304

سهیلا

نجاتی

380

125

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/380

حمیدرضا

بازرگانی

625

124

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/625

آکو

امینی

27

107

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/27

داریوش

اکبری

1741

107

http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/1741

مژگان دره کی 667 98 http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/667
مهدی خزايي 210 92 http://www.mci.ir/sofreirani/-/viewPhoto/210
جهت دریافت جایزه با برندگان تماس گرفته خواهد شد.

راهبر