شناسایی تامين كنندگان و توليدكنندگان لوازم نصب

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد از تامين كنندگان و توليد كنندگان داخلي در جهت تامين لوازم نصب ( شامل جمپر ، فيدر ، كانكتور ، بست فيدر و ... ) شبکه ارتباطات سيار ايران در تهران و ساير استانها بهره مند گردد ، لذا از كليه شركتهايي كه مايل به همكاري مي باشند درخواست مي گردد مدارك مورد نياز جهت ارزيابي را به صورت پاكات دربسته(يك نسخه كاغذي و يك نسخه نرم افزاري) حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ نشرآگهی به دبيرخانه اداره کل تدارکاتی به نشانی : تهران، خیابان ونک، نبش بزرگراه کردستان، برج همراه، طبقه 7، واحد 6 ارسال نمايند. (موضوع فراخوان روي پاكات درج گردد)
بديهي است پس از بررسي مدارك دريافتي جهت شركت در مناقصات و استعلام ها از حائزین حداقل امتیاز مورد قبول دعوت به عمل خواهد آمد.
لازم به ذكر است اعتبار ارزيابي دو سال از تاريخ بررسي می-باشد.
توجه 1 : شركت هايي كه تا سال 1388 مورد ارزیابی اين شركت قرار گرفته اند نیازی به ارسال مجدد مدارک نداشته لیکن جهت تکمیل مدارک خود می توانند اقدام نمایند.
توجه2 : مدارك مورد نياز و ملاک های ارزیابی در سایت www.mci.ir در دسترس عموم می باشد و مشخصات فنی مرتبط با موضوع فراخوان نیز در سایت www.mcistandard.irدر بخش استانداردهای BSS موجود است.

مدارک مورد نیاز

 

فرم امتياز بندي


اداره کل تدارکاتی
شرکت ارتباطات سیار
 

راهبر