رومینگ

•   تعرفه‌های رومینگ اعلامی در جدول فوق قیمت تعرفه‌های عادی است، جهت آگاهی از قیمت تعرفه‌های مناسبتی به صفحه کمپین مراجعه نمایید.
•   کلیه نرخ ها به تومان می باشد.
•  هزینه مکالمات رند به دقیقه می گردد. به عبارتی دیگر برای تماس های کمتر از ۶۰ ثانیه هزینه کامل یک دقیقه محاسبه می گردد.

برای مشترکین اعتباری مبلغ 9% مالیات ارزش افزوده در زمان فعالسازی سرویس کسر می گردد اطلاعات بیشتر>