سال 1383 با جدا شدن همراه اول از شركت مخابرات ايران، شركت ارتباطات سيار ايران تشكيل شد. اين اپراتور از سال 1384 با هويتي مستقل در نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رساني(ايران تلكام) حضور يافت. اين در حالي بود كه پيش از اين نيز به عنوان بخشي از شركت مخابرات ايران در قالب امور ارتباطات سيار در اين نمايشگاه، خدمات و محصولات خود را ارائه مي كرد.

همراه اول از سال 1388 در قالب يك سالن اختصاصي در نمايشگاه ايران تلكام حضور داشته است. در نمايشگاه سال گذشته(ايران تلكام 2012) اين شركت، با شعار«من همراه تو هستم» در سالن اختصاصي شماره 7 حضور داشت. امسال نيز همراه اول با شعار «يه همراه معتبر» با داشتن بزرگترين غرفه نمايشگاه در سالن اختصاصي شماره 7 حضور دارد.