سوالات متداول محصول APN

 از چه نوع سیم‌کارت‌هایی می‌توان در سرویس APN استفاده کرد؟ 

هر مشتری سازمانی می‌تواند از سیم‌کارت‌های از نوع دیتا یا عادی در سرویسAPN  استفاده نماید.

 

آیا می‌توان از سیم‌کارت‌های دائمی در سرویس APN استفاده کرد؟

بله، می‌توان از سیم‌کارت‌های دائمی در سرویس APN استفاده کرد.

 

آیا می‌توان به‌صورت هم‌زمان از سیم‌کارت‌های عادی و دیتا در سرویس APN استفاده کرد؟

بله، امکان استفاده هم‌زمان هر دو نوع سیم‌کارت وجود دارد.

 

آیا IPهای تخصیص داده‌شده برای سیم‌کارت‌های فعال در فضای اینترنت برای استفاده در سرویس APN معتبر هستند؟

خیر، IPهای تخصیص داده‌شده برای سیم‌کارت‌های فعال در فضای اینترنت برای استفاده در سرویس APN معتبر نیستند.

 

چه نوع سیم‌کارتی برای استفاده در سرویس APN توصیه می‌شود؟

سیم‌کارت‌های دائمی دیتا برای استفاده در این سرویس توصیه می‌شود.

 

چرا سیم‌کارت‌های دائمی برای استفاده در سرویس APN توصیه می‌شود؟

زیرا سیم‌کارت‌های دائمی مشکل قطع شدن به علت نداشتن شارژ کافی را ندارند و همچنین امکان صدور قبض و گزارش میزان مصرف به صورت تجمیعی برای این نوع سیم‌کارت‌ها وجود دارد.

 

در صورت سوختن سیم‌کارت‌های فعال در سرویس APN و تعویض آن سیم‌کارت‌ها، آیا IPهای تنظیم شده برای سیم‌کارت‌ها را می‌بایست مجدداً تعریف کرد؟

خیر، IPهای قبلی همچنان برای سیم‌کارت‌های جدید قابل ‌استفاده خواهد بود.

 

آیا مشتری سازمانی می‌تواند با استفاده از یک لینک ارتباطی از محل سرور خود تا دیتا سنتر همراه اول، به چند شبکه مجزای APN دسترسی داشته باشد؟

بله. این کار امکان‌پذیر است.

 

 

آیا امکان ارتباط دو سیم‌کارت به‌صورت Point-To-Point در سرویس APN همراه اول وجود دارد؟

بله، امکان برقراری این ارتباط وجود دارد.

 

آیا امکان ارتباط سیم‌کارت‌ها به‌صورت Point-To-Multi Point در سرویس APN همراه اول وجود دارد؟

خیر، امکان برقراری این ارتباط وجود ندارد.

 

نحوه پرداخت هزینه‌های ماهیانه سرویس APN در بستر سیم‌کارت‌های دائمی چگونه است؟

هزینه‌های ماهیانه سرویس APN در بستر سیم‌کارت‌های دائمی در قبض/ صورت‌حساب تجمیعی مشتری ذکر می‌شود.

 

چنانچه مشتری سازمانی برای خود APN خاصی تنظیم کرده باشد، آیا می‌تواند به اینترنت نیز دسترسی داشته باشد؟

خیر، این امکان وجود ندارد.

 

چنانچه سیم‌کارتی در سرویس APN مورداستفاده قرار گیرد، آیا امکان استفاده از سرویس صوت و پیامک همچنان وجود دارد؟

بله. اگر سیم‌کارت از نوع دیتا نباشد و سیم‌کارت عادی باشد، چنانچه درخواست برقراری سرویس صوت و پیامک در هنگام عقد قرارداد ذکرشده باشد، این سرویس‌ها قابل‌استفاده هستند.

 

حجم بسته‌های دیتای قابل‌استفاده در سرویس APN چه قدر است؟

 بسته‌های دیتا با حجم‌های متفاوت و متناسب با انواع نیاز‌ها طراحی‌شده است.

 

آیا امکان پرداخت هزینه ماهانه انتقال دیتا به‌صورت پرداخت به ازای میزان استفاده وجود دارد؟

بله. چنانچه مشترک از سرویس APN استفاده کند، امکان پرداخت هزینه ماهیانه انتقال دیتا به‌صورت پرداخت به ازای میزان استفاده وجود دارد.

 

همراه اول کسب وکار